ČRS Mimopstruhové revíry 481 501 - Vltava 16 - 19, Údolní nádrž Orlík

Popis revíru: 481 501 - Vltava 16 - 19, Údolní nádrž Orlík

Od hráze údolní nádrže Orlík až k jezu Kořensko na ř. km 200,41.
K revíru dále patří:
Otava až k jezu Topinkova mlýna v k. ú. Vrcovice na ř. km 19,2,
Lomnice po soutok se Skalicí,
Hrejkovický potok a Jetětický potok  až k hraničním tabulím v blízkosti jejich vtoku do údolní nádrže.
Ostatní přítoky jsou chráněnou rybí oblastí, lov ryb je zakázán.
Na revíru je lov ryb zakázán:

- 100 m od tělesa jezu Kořensko ř. km 200,41 z plavidla i ze břehu; vyznačeno tabulemi,
- na pravém břehu Vltavy na ř. km 182,0 v areálu Povodí Vltavy, s. p., Poříční dozorství Zvíkov; vyznačeno bójemi a oploceno,
- na levém břehu Vltavy od ř. km 170,4 do ř. km 170,6 v areálu Povodí Vltavy, s. p., Poříční dozorství Zvíkov; vyznačeno bójemi a oploceno,
- z pevných i plovoucích přístavišť a ze zařízení veřejné lodní dopravy.
Lov ryb z plavidel je povolen. Lov hlubinnou přívlačí je povolen pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla).
Při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky.
Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.
Lov ryb mimo denní dobu lovu - lov ryb nonstop
Na základě rozhodnutí MZe, č. j. 27432/2019-MZE-16232, z 29. 5. 2019, byla povolena výjimka ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu v rybářském revíru č. 481 501, Vltava 16-19, ÚN Orlík, pro období od 16. 6. 2020 do 30. 9. 2020 v době od 0.00 do 4.00 hod. a od 16. 6. 2021 do 30. 9. 2021 v době od 0.00 do 4.00 hod.
Bližší podmínky výkonu rybářského práva v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu:
a) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 0.00 do 4.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 0.00 hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
c) Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhlášky č. 67/2015 Sb. o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu), a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci plujících a stojících malých plavidel.
d) V období od 1. 9. do 30. 9. 2020 a od 1. 9. do 30. 9. 2021 v době udělené výjimky, tedy od 0.00 do 4.00 hod. se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat také nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu.
Na revíru platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové, územní povolenky pro členy ČRS všech územních svazů a místní povolenky.
Rybářská stráž: tel.: 606 925 186 (p. Řezníček, středisko ČRS Štědronín), tel.: 606 123 576 (p. Zeman, profesionální RS).

UPOZORNĚNÍ: Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy zejména na jejích břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s. p., zakázáno: provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Parkování dopravních prostředků je povoleno pouze na místech vymezených k parkování a řádně vyznačených dopravním značením.
Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/

Informace o vodní ploše revíru: beta

Kraj ČR: Jihočeský kraj

Celková vodní plocha: 0 ha

Celková délka toku: 78.13 km


Revír 481 501 - Vltava 16 - 19, Údolní nádrž Orlík tvoří:

Jméno Velikost Vzdálený Trasa
1. Otava 17.97 km 73.57 km
2. Lomnice 2.89 km 77.17 km
3. Hrejkovický potok 1.19 km 76.62 km
4. Jetětický potok 0.49 km 80.18 km
5. ÚN Orlík 55.59 km 56.45 km
Délky a rozlohy odpovídají zakresleným objektům do mapy

Zápis do povolenky

DatumRevírPodrevírDruhHm.Dé.
28.11. 481 501

Nejbližší rybářské potřeby

Ráj rybářů - Písek

Rybářské potřeby Písek
Zavřeno | Vzdálený: 11.4km

Počasí na nejbližší dny

28.11. 29.11. 30.11. 01.12. 02.12. 03.12.
0.7°C 1.1°C 2.1°C 6.2°C 4.1°C -0.4°C

Mapa 481 501 - Vltava 16 - 19, Údolní nádrž Orlík

Zvětšit mapu

Nejbližší revíry v okolí

421 024 - Hrejkovický potok 1

Hrejkovický potok 1

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 2.46km
Detail podrevíru

481 999 - Rybník Dolejší

Rybník Dolejší

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 3.89km
Detail podrevíru

421 030 - Lomnice 1

Lomnice 1

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 6.01km
Detail podrevíru

421 058 - Skalice 1

Skalice 1

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 6.01km
Detail podrevíru

421 053 - Otava 1

Otava 1

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 7.41km
Detail podrevíru

vzdálený: km

Detail revíru

Připravuji stránku revíru
481 501 - Vltava 16 - 19, Údolní nádrž Orlík