Přidat do oblíbených
Oblíbený revír - Odebrat

ČRS Mimopstruhové revíry 471 051 - Morava 19 A - Štěrkopískovna

Popis revíru: 471 051 - Morava 19 A

Lov ryb zakázán ze břehů od provozovny pískovny, kalového pole, DP jih a areálu vodních sportů. Dočasně je povolen rybolov na části zálivu u Březové (po sloup vysokého napětí) a dále kolem části panelové cesty, která dříve vedla k areálu vodních sportů. Na těchto březích je rybolov povolen jen v době, kdy tyto úseky nejsou označeny tabulemi "zákaz rybolovu". Z ostatních břehů je rybolov povolen. V průběhu roku však může dojít ke změně úseků s možností lovu ryb v návaznosti na postup těžebních zařízení a jejich ukotvení. V takovém případě je nutno plně respektovat vyznačené úseky se zákazem rybolovu.

Parkování motorových vozidel je povoleno pouze podél silnice Náklo - Lhota nad Moravou. V období, kdy je vybírán poplatek za parkování, je lovící tohoto poplatku zproštěn, a to po předložení platné povolenky v době od 4.00 do 9.00 hod. a od 17.00 do 24.00 hod. V případě, že lovící bude na pozemku parkovat mimo uvedenou dobu, je povinen parkovné uhradit. Vjíždění a stání motorových vozidel na panelovou cestu a přilehlé polní cesty kolem pískovny je zakázáno. Porušení tohoto zákazu je důvodem k zadržení povolenky k lovu ryb, totéž platí i pro stanování, které je povoleno pouze kolem st. silnice Náklo - Lhota nad Moravou, a bivakování, které je povoleno pouze v severovýchodní části pískovny, viz informační tabule. Taktéž je zakázáno na březích pískovny rozdělávání ohně mimo místa k tomu určená, rozebírání břehových partií a vynášení kamenů na břeh! Zpřísnění podmínek vychází z požadavku provozovatele dobývacího prostoru.

Na revíru 471 051 Morava 19 A je povoleno zavážení návnad a nástrah pomocí zavážecí loďky na dálkové ovládání. Zavážení je povoleno se zvýšenou opatrností a za předpokladu, že nebudou omezováni a ohrožováni ostatní lovící a návštěvníci pískovny Náklo. Zavážení návnad a nástrah je zakázáno v době pohybu motorových člunů a skútrů na vodní ploše.

V době od 16. 6. do 31. 8. je povoleno vyvážení živé nástrahy, určené k lovu sumců, za použití loďky. Vyvážení živé nástrahy je povoleno v době od 4.00 do 8.00 a od 20.00 do 24.00 a hod. z důvodu provozu motorových člunů a skútrů. V době od 8.00 do 20.00 hod. nesmí být na vodní ploše v úsecích s možností provozu motorových člunů a skútrů umístěny bójky sloužící za účelem lovu sumců a tyčové bójky označující lovná místa (celá vodní plocha, mimo úsek vyhrazený pro rybolov nebo rybolov a koupání). Bližší informace jsou uvedeny na informačních tabulích, které jsou umístěny na břehu pískovny souběžném se silnicí Náklo - Lhota nad Moravou.

Při vyvážení živé nástrahy, zdolávání trofejní ryby, umisťování nebo odstraňování tyčové bójky pomocí loďky, musí být osoby na plavidle vybaveny záchrannou plovací vestou, která musí být řádně upevněna na těle, a po setmění musí být plavidlo viditelně osvětleno elektrickým světlem. V době provozu motorových plavidel, zpravidla od 8.00 do 20.00 hod., nesmí být žádné plavidlo lovících mimo prostor vyhrazený pro rybolov nebo rybolov a koupání. Mimo výše uvedené případy je používání plavidel na celé vodní ploše zakázáno. Porušení výše uvedených podmínek je důvodem k okamžitému zadržení povolenky k lovu ryb!

V souvislosti s vyhlášeným opatřením Krajské hygienické stanice v Olomouci v roce 2014 se zakazuje ukládání odpadků na březích pískovny do plastových pytlů. Odpadky je možno po dobu přítomnosti na lovném místě ukládat pouze do pevných nádob s víkem, které při opouštění lokality musí být odstraněny! Též je zakázáno vytahování sláviček mnohotvárných a jejich ponechávání na břehu.


Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/

Informace o vodní ploše podrevíru: beta

Kraj ČR: Olomoucký kraj

Celková vodní plocha: 89.84 ha

Celková délka toku: 0 km


Revír 471 051 - Morava 19 A - Štěrkopískovna tvoří:

Jméno Velikost Vzdálený Trasa
1. Štěrkopískovna 89.84 ha 194.42 km
Délky a rozlohy odpovídají zakresleným objektům do mapy.

Zápis do povolenky

Datum Revír Podrevír Druh Hm. Dé.
16.10. 471 051

Nejbližší rybářské potřeby

Rybářské potřeby Velka-Ryba.cz

Rybářské potřeby Olomouc
Zavřeno | Vzdálený: 12.67km

Počasí na nejbližší dny

16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10.
11.8°C 13.5°C 13.9°C 14.7°C 16.3°C 16.8°C

Mapa 471 051 - Morava 19 A - Štěrkopískovna

Zvětšit mapu
Naposledy přidané fotografie uživatelů

Zatím nikdo nepřidal svou fotografii.
Přidej fotku první!

Nejbližší revíry v okolí

471 049 - Morava 18

Mlýnský náhon

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 0.83km
Detail podrevíru

471 050 - Morava 19

Mlýnský potok

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 1.36km
Detail podrevíru

471 049 - Morava 18

Bahenka - vedlejší rameno

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 1.62km
Detail podrevíru

471 049 - Morava 18

Morava 18

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 1.77km
Detail podrevíru

471 050 - Morava 19

Bahenka

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 1.96km
Detail podrevíru

471 050 - Morava 19

Morava 19

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 2.29km
Detail podrevíru

Připravuji stránku revíru
471 051 - Morava 19 A - Štěrkopískovna