ČRS Mimopstruhové revíry 431 040 - Ohře 19

Do revíru 431 040 - Ohře 19 patří:

431 040 - Ohře 19

Údolní nádrž Skalka

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 152.13km
Detail podrevíru

431 040 - Ohře 19

Ohře 19

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 159.25km
Detail podrevíru

Popis revíru: 431 040 - Ohře 19

Údolní nádrž Skalka (GPS 50°4'43.395"N, 12°21'15.63"E). Přítok Labe. Od tělesa hráze údolní nádrže Skalka v Chebu (ř. km 242,6) až ke státní hranici se SRN (ř. km 254). Lov z plavidel je povolen od 16. 6. do 31. 12., zavážení nástrah povoleno celoročně.
V obecném zájmu je zákaz lovu ryb:

  • po obou březích do vzdálenosti 100 m od tělesa hráze - vyznačeno tabulemi
  • v prostoru ohraničeném tabulemi, kam je přístup zakázán
  • na přítocích Skalky - řekách Ohři a Reslavě - od státní hranice se SRN a po obou březích Skalky v prostoru ohraničeném finským dvojdomkem na levém břehu Skalky, pilíři bývalého mostu přes Ohři a okrajem lesíka na pravém břehu Skalky (území přírodní rezervace Rathsam a chráněná rybí oblast). Podle rozhodnutí KHES a MZe ČR platí zákaz konzumace dravých ryb.

Lov ryb nonstop: Rozhodnutím č. j. 31226/2019-MZE-16232 byla ČRS, z. s., Zpč. ÚS, na tomto revíru udělena výjimka z denní doby lovu v období od 16. 6. do 31. 9. 2020 a od 16. 6. do 31. 9. 2021 v době od 0:00 do 4:00. ČRS, z. s., Zpč. ÚS, doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na předmětných revírech o následující ustanovení:

  • V období od 1. 9. do 30. 9. v době od 0:00 do 4:00 se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce min. 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části.
  • Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 0:00 do 4:00 osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
  • Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24:00 hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.

Vzhledem k vysokému obsahu rtuti ve svalovině dravých i nedravých ryb nedoporučujeme konzumaci všech druhů ryb odlovených z tohoto revíru.

Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/

Informace o vodní ploše revíru: beta

Kraj ČR: Karlovarský kraj

Celková vodní plocha: 308.89 ha

Celková délka toku: 1.18 km


Revír 431 040 - Ohře 19 tvoří:

Jméno Velikost Vzdálený Trasa
1. Údolní nádrž Skalka 308.89 ha 152.13 km
2. Ohře 1.18 km 159.25 km
Délky a rozlohy odpovídají zakresleným objektům do mapy

Zápis do povolenky

DatumRevírPodrevírDruhHm.Dé.
16.08. 431 040

Nejbližší rybářské potřeby

Rybářské potřeby Cheb

Rybářské potřeby Cheb
Zavřeno | Vzdálený: 7.35km

Počasí na nejbližší dny

16.08. 17.08. 18.08. 19.08. 20.08. 21.08.
19.5°C 30.2°C 28.3°C 20°C 23.6°C 25.6°C

Mapa 431 040 - Ohře 19

Zvětšit mapu

Nejbližší revíry v okolí

431 039 - Ohře 18

Ohře 18

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 6km
Detail podrevíru

Rybník Střížov

Rybník Střížov

SR Soukromé revíry
Vzdálený: 6.5km
Detail podrevíru

431 039 - Ohře 18

(04) Vojtanovský

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 8.7km
Detail podrevíru

431 101 - Ohře 18/R

(04) Starý rybník

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 9.2km
Detail podrevíru

431 039 - Ohře 18

(01) Starý rybník

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 9.2km
Detail podrevíru

vzdálený: km

Detail revíru

Připravuji stránku revíru
431 040 - Ohře 19