ČRS Mimopstruhové revíry
421 042 - LUŽNICE 10 B

Do revíru 421 042 - LUŽNICE 10 B patří:

421 042 - LUŽNICE 10 B

Majdaléna (Cep a Cep I)

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 128.47 km
Detail podrevíru

421 042 - LUŽNICE 10 B

Velká Tušťská

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 133.64 km
Detail podrevíru

421 042 - LUŽNICE 10 B

Malá Tušťská

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 134.37 km
Detail podrevíru

Popis revíru: 421 042 - LUŽNICE 10 B

Přítok Vltavy. Rybářský revír tvoří zaplavené prostory po těžbě štěrkopísku.
Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.
Lov ryb je zakázán v areálu úpravny štěrkopísku v k. ú. Majdaléna, po obou stranách propojovacího kanálu mezi jezery Cep a Cep I, z celé hráze mezi jezery Cep a Cep I, a dále z ostrova nacházejícího se na jezeře Cep I. Na východním břehu jezera Cep, které sousedí s řekou Lužnicí, a to od železné závory přes cestu v severovýchodním rohu jezera Cep až po jihovýchodní roh jezera Cep, jsou žlutými pruhy na stromech u cesty označena místa, ze kterých je lov ryb povolen. Na vodní ploše jezer je zákaz používání plavidel pro vnadění a chytání ryb.
Upozornění: Na přilehlých pozemcích revíru, břehových částech revíru a vodní ploše revíru je zákonem zakázáno: provádění jakýchkoliv terénních úprav, poškozování a ničení dřevin a pobřežních porostů, táboření, stanování, stavění přístřešků a stanů s podlážkou i bez podlážky, kempování, rozdělávání a udržování ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Rybářské deštníky jsou povoleny. Je zakázáno vjíždět s motorovými vozidly do přilehlých lesů a mimo silnice a místní komunikace. Dále je zakázáno používání jakýchkoliv plavidel, a to pro jakékoliv účely.
Kapr obecný je hájen v celém revíru 43. a 44. týden.

Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/

Zápis do povolenky

DatumRevírPodrevírDruhHm.Dé.
13.11. 421 042

Nejbližší rybářské potřeby

FishStar.cz

Rybářské potřeby Jindřichův Hradec
Otevřeno | Vzdálený: 27.98km

Počasí na nejbližší dny

13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11. 18.11.
1.6°C 4.4°C 11.4°C 9.8°C 10.1°C 9.6°C

Mapa 421 042 - LUŽNICE 10 B

Nejbližší revíry v okolí

423 016 - DRAČICE 1

Dračice 1

ČRS Pstruhové revíry
Vzdálený: 132.46 km
Detail podrevíru

421 041 - LUŽNICE 10 A

Lužnice 10 A

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 123.86 km
Detail podrevíru

421 041 - LUŽNICE 10 A

Koštěnický potok

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 127.72 km
Detail podrevíru

421 043 - LUŽNICE 11

Lužnice 11

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 138.06 km
Detail podrevíru

421 088 - NOVÉ ŘEKY 1

Nové řeky 1

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 113.44 km
Detail podrevíru

vzdálený: km

Detail revíru

Připravuji stránku revíru
421 042 - LUŽNICE 10 B