ČRS Mimopstruhové revíry
401 018 - Vltava 6 (H)

Do revíru 401 018 - Vltava 6 (H) patří:

401 018 - Vltava 6 (H)

Vltava 6

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 5.17 km
Detail podrevíru

401 018 - Vltava 6 (H)

(1) SN II.

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 10.82 km
Detail podrevíru

Popis revíru: 401 018 - Vltava 6 (H)

Přítok Labe. Od jezu u Jiráskova mostu v Praze až k soutoku Vltavy s Berounkou. Lov z plavidel a zavážení nástrah na hlavním toku povoleno. Ve Smíchovském přístavu je lov ryb zakázán. Kapra od 70 cm délky (včetně), uloveného v úseku od jezu u Jiráskova mostu v Praze až k jezu v Praze 4 - Modřanech, je osoba provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do vody rybářského revíru v místě, kde byl uloven.
V úseku od jezu v Praze 4 - Modřanech až po soutok Vltavy s Berounkou je celoročně hájena parma obecná a úlovek podoustve říční a ostroretky stěhovavé je omezen na 2 kusy denně. Součástí revíru jsou potoky Prokopský, Dalejský, Libušský, Písnický, Lhotecký, Zátišský, Kunratický a Motolský, které jsou chovné - lov ryb zakázán. Botič je samostatným revírem.

Upozornění: Na základě povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j.: 28515/2019-MZE-16232 ze dne 22. 5. 2019) je v úseku od jezu u Jiráskova mostu až k soutoku Vltavy s Berounkou povolen lov v období od 16. 6. do 30. 9. i v době od 0:00 hod. do 4:00 hodin.
V období od 1. 9. do 30. 9. v době od 0:00 do 4:00 hod. je povolen lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat také nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu. Osoba provádějící lov ryb je povinna: 1) Při lovu ryb v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu (od 16. 6. do 30. 9., v době od 0:00 do 4:00 hod.) osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. 2) V případě pokračování lovu po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházek a úlovků) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout. 3) Osoba provádějící lov z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a stání (čl. 3.13. a čl. 3.20. Řádu plavební bezpečnosti).
Zdroj: https://www.rybsvaz.cz/

Zápis do povolenky

DatumRevírPodrevírDruhHm.Dé.
22.01. 401 018

Nejbližší rybářské potřeby

ABOS Rybářské potřeby

Rybářské potřeby Praha
Otevírá v 09:00 | Vzdálený: 4.92km

Počasí na nejbližší dny

22.01. 23.01. 24.01. 25.01. 26.01. 27.01.
3°C 4°C 1.2°C 2.5°C 3.5°C 3.2°C

Mapa 401 018 - Vltava 6 (H)

Nejbližší revíry v okolí

401 219 - Lahovická nádrž

Lahovická nádrž

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 10.12 km
Detail podrevíru

401 019 - Vltava 7 A

Modřanské laguny

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 10.25 km
Detail podrevíru

401 001 - Berounka 1 (H)

Berounka 1

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 10.75 km
Detail podrevíru

401 030 - Vltava 7 (H)

Vltava 7

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 10.76 km
Detail podrevíru

401 220 - Rybník Labuť

rybník Labuť

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 4.89 km
Detail podrevíru

401 019 - Vltava 7 A

Vltava 7 A

ČRS Mimopstruhové revíry
Vzdálený: 11.17 km
Detail podrevíru

vzdálený: km

Detail revíru

Připravuji stránku revíru
401 018 - Vltava 6 (H)