Jelec tloušť

Jelec tloušť

Popis ryby: Jelec tloušť

Málokdo si splete tuto kaprovitou rybu s jinou „bělicí“. Tloušť má typickou velkou tlamu, válcovité dlouhé tělo s temně modrým hřbetem. Boky jsou „kovové“ s lehkým nazlátlým nádechem. Šupiny má černě nebo temně šedě orámované, oči jsou zlatité, zvlášť krásně jsou vybarveny ploutve – oranžově červené jako oheň.

Tloušť je naší nejhojnější rybou, která žije prakticky ve všech pásmech. Pstruhovým počínaje – kromě menších velmi chladných potoků. Žije raději v prostorných vodách, proudivých, objevuje se však i ve vodních nádržích, i když pravděpodobně v menším počtu než v tekoucích úsecích řek. Jeho velikost záleží na úživnosti vod. Dosahuje maximální délky 80cm a hmotnosti 3 a ojediněle až 5kg. Podle teploty vody se tře od dubna do června, za chladných jar a předlétí byli uloveni nevytření tloušti i v srpnu. V době tření mají samci – mlíčáci – překrásné zbarvení.

Přes svou hojnost není tloušť považován za plevelnou rybu. Škodí pouze v pstruhových revírech, kde při nedostatku potravy pohlcuje i drobné lososovité ryby. Zkušenosti ukazují, že pestrostí přijímané potravy je tloušť snad nejvšestrannější rybou. Malí tloušti, kteří žijí v hejnech, přijímají drobnou potravu, zejména hmyz padlý na vodu i hmyz vodní, vrhají se však i na vzrostlejšího hrouzka. Větší samotáři požírají drobné rybky, žáby i raky stejně jako vodní řasy. Všichni bez rozdílu mají rádi peckovité ovoce, zejména třešně. Nejmenší lovná délka tlouště je 25cm.

Náhodně vybrané revíry, kde je tato ryba vysazena

Náhodně vybrané ryby z atlasu ryb

Připravuji stránku pro rybu
Jelec tloušť