Sekavec písečný

Sekavec písečný

Popis ryby: Sekavec písečný

Žije v potocích většiny evropských zemí i v asijské části Ruska. Je neznámý v Irsku, Walesu, Skotsku, Norsku, Finsku a severním Švédsku.

Tato rybka z čeledi sekavcovitých vede skrytý život, o kterém zatím víme velmi málo. Předpokládáme, že se vyskytuje na celém našem území ve vhodných vodách – stojatých nebo pomalu tekoucích, kde je mělko a písečné nebo alespoň balvanité dno.

Sekavec písečný má protáhlé tělo, u tlamičky šest vousků, pod okem vztyčitelný osten s rozdvojeným vrcholem. Na hřbetě je šedohnědý s početnými skvrnami. Na bocích má dvě podélné řady šedohnědých skvrn. Živí se bezobratlými živočichy u dna, dožívá se stáří jen čtyř let. Dorůstá délky 10cm a hmotnosti 50gr. Jsou celoročně hájeni.

Náhodně vybrané ryby z atlasu ryb

Připravuji stránku pro rybu
Sekavec písečný