Ouklej obecná

Ouklej obecná

Popis ryby: Ouklej obecná

Jedna z nejmenších kaprovitých ryb, stále ještě poměrně hojná. Obývá převážnou část Evropy, kromě Irska, Skotska, Skandinávie a jižních poloostrovů. Tělo má štíhlé, protáhlé a zploštělé. Hřbet je téměř rovný. Má také velké šupiny, které i při slabším doteku snadno opadávají. Hřbet má zelenošedý, boky stříbřitě bílé. Hlava i tlamička jsou poměrně malé.

Nacházíme ji hlavně u hladin mírně proudících řek, spíš v nížinách. Žije však i v parmovém pásmu, někdy i lipanovém. Setrvala také ve většině údolních nádrží. Objevuje se s oblibou ve vodách štěrkopískových i důlních propadlin, v záplavových nádržích. Ve stojatých vodách roste rychleji než v tekoucích. Dožívá se průměrně 3-6 roků. V pátém roce dosahuje délky necelých 20cm. Živí se drobnými živočichy, planktonem a larvami vodního hmyzu a zejména dospělí jedinci sbírají na hladině padlý suchozemský hmyz.

Bez rozdílu věku žije v hejnech. Ta jsou zpravidla velmi početná. Rybářští hospodáři pokládají ouklej za nežádoucí v rybnících, ale i ve vodních nádržích. Ovšem tam se dá jejich počet regulovat intenzivnějším vysazováním dravých ryb, především štik. Pro její velikost ji nelze řadit mezi ryby hospodářsky cenné. Jen něktěří rybáři ji loví na umělou mušku, má totiž velmi jemné a chutné maso.

Náhodně vybrané ryby z atlasu ryb

Připravuji stránku pro rybu
Ouklej obecná